Zeofirex

Z e o f i r e x jest adsorbentem mikotoksyn, metali ciężkich oraz wirusów, zwalcza drobnoustroje i z powodzeniem może być wykorzystywany do produkcji pasz treściwych, dodatków mineralnych i premiksów. Dzięki korzystnym właściwościom Zeofirex  premiks otrzymuje dodatkowe korzyści (wiązanie wody, amoniaku). Zeofirex pochodzi z zakarpackich złóż zeolitowych. Zakarpacki zeolit jest naturalnym minerałem, który od dawna z powodzeniem jest stosowany w rolnictwie.

logo zeofirex bez R

 

Niekorzystne warunki (nadmierna wilgotność, wahania temperatury) mogą wywoływać na roślinach rozwój patogennych grzybów (pleśni) należących przede wszystkim do rodzajów Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Wytwarzają one metabolity toksyczne zwane mikotoksynami, powodując u zwierząt mikotoksykozę. Częściowego zneutralizowania negatywnych skutków mikotoksyn w takich paszach można dokonać przy pomocy detoksykantów. W jednej z metod detoksykacji można wykorzystać Zeofirex. Jako aktywny jonit adsorbujący współdziała w usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów na zasadzie wymiany jonów. Jego działanie ujawnia się głównie w przewodzie pokarmowym i polega na odłączeniu mikotoksyny od cząstki paszy i jej absorpcji, a następnie wydaleniu z odchodami.

Moc z wnętrza ziemi…

Zeofirex wykazuje także właściwość wiązania amoniaku w jelicie cienkim. Absorbuje amoniak, jony amonowe i inne związki zawierające azot, co wpływa na obniżenie ich poziomu w moczu i we krwi  – przywraca równowagę kwasowo-zasadową. stabilizuje i optymalizuje florę jelitową, odciąża wątrobę i nerki. Jako składnik do produkcji pasz stanowi idealne rozwiązanie dla poprawy zdrowotności zwierząt gospodarskich.

Zeofirex stymuluje mechanizmy odporności nieswoistej.

Jako produkt naturalny jest całkowicie bezpiecznyi wydalany jest z organizmu w niezmienionej postaci. Nie wchodzi w reakcje z komponentami pasz.

Zeofirex rozsypany na podłożu pochłaniając amoniak – działa antyodorowo i poprawia mikroklimat w pomieszczeniach gospodarskich. Chroni jednocześnie przed zapaleniem racic.

Zeofirex sprawdza się jako dodatek do ściółki. Dzięki swej budowie kanałowej i dużej powierzchni właściwej produkt ten wykazuje duże powinowactwo do wiązania gazów, które są źródłem nieprzyjemnych zapachów. Gazy wiązane są w sposób stały, a produkt końcowy jest nieszkodliwy dla środowiska. Nieprzyjemny zapach, pochodzący z pomieszczeń inwentarskich  można zneutralizować poprzez zastosowanie Zeofirex, który oczyszcza powietrze w budynkach inwentarskich i wokół nich z nieprzyjemnych odorów.